cover book optin

Poznaj 8 przyczyn słabej sprzedaży w małej firmie
i 8 strategii wyjścia z impasu

Podane dane będą przetwarzane w wymienionym celu zgodnie z Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności

Regulamin

 

Witaj.

Pragniemy Cię zapewnić, że Twoje dane wykorzystamy tylko do komunikacji z Tobą. Oczywiście ich podanie jest absolutnie dobrowolne. Jednak bez ich uzyskania nie jest możliwy kontakt z nami oraz nie będziesz mógł skorzystać z niektórych naszych serwisów.

W każdej chwili będziesz mógł usunąć te dane. Będziesz mógł to zrobić automatycznie, zgodnie z informacją, którą dostaniesz razem z wiadomością od nas. Możesz też po prostu poprosić o to w e-mailu.

Zapewniamy Ciebie, że Twoje dane nie będą nikomu odstępowane, ani odsprzedawane. Szanujemy Twoją prywatność.

My też nie cierpimy SPAMU. Proszę więc, abyś tak samo jak ja, nie wykorzystywał naszych adresów e-mail do rozsyłania niezamówionej korespondencji.

Pozdrawiamy serdecznie!

Zespół StrategiaRozwojuFirmy.pl

email: poczta@strategiarozwojufirmy.pl

Szczegółowa Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez firmę, której dane podaję poniżej:

LDGroup Krogulcza 36
40-681 Katowice
POLAND

NIP: 6443427338

tel. +48 600-473-533

email: poczta@strategiarozwojufirmy.pl

NIP: 6443427338
REGON: 243461224

 

Jak pozyskuję Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskuję gdy:

 • przekażesz mi je dobrowolnie wypełniając formularze online lub formularze w formie papierowej podczas spotkań i szkoleń które organizuję lub poprzez zapisanie się na newsletter,
 • otrzymałem je od Partnerów, czyli organizatorów wydarzeń, w których uczestniczyłem, przy czym Partnerzy ci zadeklarowali, że przekazali mi Twoje dane zgodnie z prawem, otrzymując wcześniej Twoją zgodę na udostępnienie ich podmiotom współpracującym przy danym wydarzeniu, w tym przypadku Kamil Tomala LDGroup.

 

Gdzie przechowuję  Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na serwerach Dreamhost.com oraz Mailchimp.com, na podstawie zawartej umowy, umożliwiającej przechowywanie danych osobowych przez wyżej wymieniony podmiot.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy mojej firmy.

Nigdy nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi, z  nie powiązanymi z moją firmą podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia moich  usług. Otrzymują je firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, a w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformuję Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jaki związek ma korzystanie z zewnętrznego serwisu do sprzedaży moich usług szkoleniowych, z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prowadząc sprzedaż naszych szkoleń korzystamy z usług zewnętrznego serwisu internetowego PayU. Pamiętaj, że jeśli dokonujesz rejestracji indywidualnego konta w serwisie www.payu.pl, administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel tego serwisu firma PayU S.A., a my jedynie przetwarzamy Twoje dane. Jeśli chciałabyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z PayU S.A.

Jeśli dokonując zakupu naszego szkolenia nie jesteś posiadaczem indywidalnego konta w serwisie www.payu.pl oraz nie tworzysz go w czasie procesu zakupu administratorem Twoich danych osobowych jest LDGroup Kamil Tomala. Jeśli chciałabyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z nami pisząc na adres poczta@strategiarozwojufirmy.pl

W jakich celach będę wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone mi przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

 • informowania Cię, o nowych szkoleniach, konferencjach, warsztatach, webinarach,
 • składania Ci ofert zakupu biletów uczestnictwa tych wydarzeniach,
 • informowania Cię, o akcjach promocyjnych dotyczących produktów i usług,
 • informowania Cię, o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś/aś,
 • informowania Cię, o dostępności certyfikatów ze szkolenia, w którym wziąłeś/aś udział,
 • udostępniania Ci darmowych materiałów merytorycznych,
 • realizacji procesu zakupu produktów i usług.

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Jakie dane osobowe przetwarzam?

Będę  przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, które mi przekazałeś/aś  takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu
 • historię Twoich zakupów.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będę przechowywać przez okres 7 lat.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowuję. Aby to zrobić, skontaktuj się ze mną – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Kamil Tomala LDGroup, przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały mi przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na mój adres mailowy: poczta@strategiarozwojufirmy.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Kamil Tomala LDGroup, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałeś/aś jakichkolwiek zakupów naszych usług. Wówczas zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych, na podstawie uzasadnionego interesu przez Kamil Tomala LDGroup. W takiej sytuacji zaprzestanę przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będę w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 •  wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
 • zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres poczta@strategiarozwojufirmy.pl

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Kamil Tomala LDGroup ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych, na podstawie uzasadnionego interesu Kamil Tomala LDGroup, wtedy ograniczę jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
 •  jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy aby Kamil Tomala LDGroup musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

Prawo zgłoszenia skargi:  

Jeśli uważasz, że Kamil Tomala LDGroup przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się ze mną skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia mojej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.